Espresso House skärper djurskyddskrav vid inköp av kyckling

Sveriges största cafékedja, Espresso House, kommer att ta mer ansvar för kycklingarna genom att ställa högre krav på djurskydd. Utöver detta kommer hälften av kedjans meny vara växtbaserad till år 2020.

I och med Espresso Houses beslut kommer cafékedjans närmare 250 caféer runt om i Sverige att ta med kriterierna för European Chicken Commitment i sina inköp. Minst 20 procent av kycklingarna kommer dessutom att ha haft tillgång till utevistelse. De nya riktlinjerna kommer vara fullt införlivade i hela verksamheten senast år 2026.

– Ett stort fokus från oss just nu handlar om att minska matsvinnet samt att jobba med lokalt producerade varor och på sikt öka andelen växtbaserade produkter. Vår ambition är att 2020 ska 50 procent av menyn vara plantbaserad, men för resterande är det viktigt att vi fortsätter jobba för förbättrad djurvälfärd. Av den anledningen är samarbetet med European Chicken Commitment ytterst värdefullt och vi uppskattar partnerskapet, säger Pontus Wretman, produktansvarig på Espresso House Sverige.

Glädjande besked enligt Djurens Rätt

Organisationen Djurens Rätt har länge arbetat med att förbättra för kycklingarna inom köttindustrin och gläds åt Espresso Houses beslut om att ställa om till högre djurskyddskrav.

– Att Espresso Houses satsar mer på det växtbaserade är toppen och ligger helt rätt i tiden! Att de dessutom beslutat sig för att jobba med European Chicken Commitment kommer göra stor skillnad för väldigt många kycklingar. Vi är säkra på att deras beslut kommer att bli vägledande för många fler företag, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

European Chicken Commitment – djurskyddskriterier för företag

Mer än 50 företag i Europa har hittills valt att arbeta med European Chicken Commitment, globalt sett hamnar siffran på runt 200 företag. European Chicken Commitment är ett antal välfärdskriterier för företag att ta med i sina inköp. Dessa kriterier innebär bland annat att kycklingarna ska ha mer utrymme, att de ska få gå ut, att snabbväxande hybrider inte ska användas och att berikning ska ges i form av sittpinnar.