ZINZINO GÅR MOT REKORDÅR!

Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 36 % till 186,5 (136,7) MSEK under tredje kvartalet.

Under kvartalet har bolaget lanserat en ny design och en rad nya funktioner på zinzino.com. Webbsidan har fått en modern design som speglar företagets varumärke. En ny navigering har lanserats och flödena kring produktval har förenklats. Lanseringen inkluderar en snabb, enkel och rolig shopping­upplevelse som gör det lättare att hitta produkter och information. I linje med bolagets tillväxtstrategi har dessutom etableringsprocesser initierats i UK, Ryssland, Sydafrika och Hong Kong.

Ackumulerat januari till september steg de totala intäkterna med 27% till 534,3, (420,9) MSEK. Den goda försäljningstillväxten hittills i år kombinerat med förväntningarna på årets sista månader, gör att styrelsen och ledningen i Zinzino nu skriver upp intäktsprognosen ytterligare för 2019, då de totala intäkterna förväntas uppgå till mellan 740-760 (577) SEK. Rörelsemarginal före avskrivningar beräknas som tidigare kommunicerats fortsatt att överstiga 4,0%.

JULI – SEPTEMBER

  • De totala intäkterna ökade 36% till 186,5 (136,7) MSEK 
  • Bruttovinsten uppgick till 51,1(42,9) MSEK och bruttovinstmarginalen till 27,4% (31,4%)
  • EBITDA uppgick till 4,4 (5,8) MSEK och EBITDA-marginalen till 2,4% (4,3%) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,2 (5,1) MSEK

JANUARI – SEPTEMBER

  • De totala intäkterna ökade 27% till 534,3 (420,9) MSEK 
  • Bruttovinsten uppgick till 157,3 (138,2) MSEK och bruttovinstmarginalen till 29,4% (32,8%) 
  • EBITDA uppgick till 27,2 (27,3) MSEK och EBITDA-marginalen till 5,1% (6,5%) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,9 (27,9) MSEK 
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 56,2 (49,9) MSEK

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 15 november 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två roduktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska orskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 130 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.