Ökad fritid ställer nya förväntningar

De europeiska samhällena, liksom resten av världen, befinner sig i ett konstant utvecklingsläge. Denna utveckling har lett till att vuxna erbjuds ett bredare utbud av alternativ för fritidsaktiviteter. För spel som casino, underhållning och professionella spel har detta inneburit att marknaden går varm och nya spelare söks för sina egna spel genom nya marknadsförings- och reklammetoder. Samtidigt har stora…

Läs mer ›